رویداد
files-home-Untitled-1w[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-eere[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
 
گزارش تصویری

دهمین نشست اتاق روشن با عنوان روزی از نو

دهمین نشست اتاق روشن انجمن تصویرگران ایران با عنوان روزی از نو با رونمایی از ویراست نو تعرفه و اولین نظامنامه تصویرگری برگزار شد.
مقـالـه هـا

نگاهی به حضور تصویرگری ایران در جشنواره‎های جهانی

هدا حدادی- نام تصویرگری نوین ایران همیشه با جوایز و افتخارات بین‌المللی همراه بوده است. از همان سال‌های نخست تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چاپ اولین کتاب‌ها، اولین جوایز بولونیا و براتیسلاوا و هانس کریستین اندرسن به تصویرگران ایرانی تعلق گرفته است.

نگاه خردورزانه نیاز تصویرگری ایران

نگاه خردورزانه نیاز تصویرگری ایران گفتگو با مهکامه شعبانی

نسخه مجازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بلونیا 2020

نسخه مجازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بلونیا 2020 اپیدمی ویروس کرونا، بسیاری از نمایشگاه های کتاب را به تعطیل کشاند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک ...
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه