ادامه
کارشناس ارشد گرافیک دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۵
برگزیده دومین جشنواره پایان¬نامه¬های برتر هنر فرهنگستان هنر ۱۳۸۷
پذیرفته شده در مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست. اهواز ۱۳۹۸
پذیرفته شده در دوسالانه تصویرسازی کیش ۱۳۹۸
پذیرفته شده در بخش حرفه ای تخم مرغ های نوروزی رویداد بهارستان ۱۳۹۸
شرکت در نمایشگاه گروهی دوست خیالی من، گالری فردا ۱۳۹۷
تدریس دروس گرافیک در دانشگاه علمی کاربردی سال ۱۳۸۴-۹۰
تدریس دروس گرافیک در دانشگاه تربیت دبیر شریعتی ۱۳۸۶-۸۷
تدریس نرم افزارهای گرافیک در مجتمع فنی تهران و مجتمع فنی آریانا ۱۳۸۷-۹۰
همکاری با فرودگاه امام خمینی (ره) در زمینه طراحی گرافیک ۱۳۷۸-۸۸
همکاری با سازمان زیباسازی شهرداری تهران در زمینه طراحی گرافیک ۱۳۸۵-۸۶
پذیرفته شده در سومین جشنواره تصویرسازی کتابهای درسی آذر ماه ۱۳۸۶
پذیرفته شده در نهمین بینال گرافیک ایران ۱۳۸۶
چاپ اثر در کتاب سال تصویرگران ۱۳۸۴

ایمیل : farnaz.nadim@gmail.com
افسانه دختر نارنج و ترنج
افسانه دختر نارنج و ترنج
افسانه دختر نارنج و ترنج
افسانه دختر نارنج و ترنج
سلام غنچه
سلام غنچه
خال خالی
خال خالی
نگهبان زندگی
نگهبان زندگی
 موشی
موشی
موشی
موشی
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه