ادامه تاریخ تولد : ۰۸ آبان ۱۳۶۰
شروع فعالیت حرفه‌یی: 1381

تحصیلات: کارشناسی ارتباط تصویری / 1383

جوایز:
جایزه تشویقی نوما 2002- ژاپن
جایزه برگزیده اولین جشنواره زمستانی تصویرسازی 1380
نفر سوم در دومین جشنواره هنر جوان در زمینه تصویرسازی
ایمیل : sahar_7037@yahoo.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه