رویداد
files-home-82066www[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-Untitled-1w[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-eere[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
 
گزارش تصویری

دهمین نشست اتاق روشن با عنوان روزی از نو

دهمین نشست اتاق روشن انجمن تصویرگران ایران با عنوان روزی از نو با رونمایی از ویراست نو تعرفه و اولین نظامنامه تصویرگری برگزار شد.
مقـالـه هـا

نگاهی به حضور تصویرگری ایران در جشنواره‎های جهانی

هدا حدادی- نام تصویرگری نوین ایران همیشه با جوایز و افتخارات بین‌المللی همراه بوده است. از همان سال‌های نخست تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چاپ اولین کتاب‌ها، اولین جوایز بولونیا و براتیسلاوا و هانس کریستین اندرسن به تصویرگران ایرانی تعلق گرفته است.

خیال‌پردازی، رمز تصویرگری

خیال‌پردازی، رمز تصویرگری گفتگو با حسن موسوی
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه