رویداد
files-home-82066www[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-Untitled-1w[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-eere[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
 
گزارش تصویری

دهمین نشست اتاق روشن با عنوان روزی از نو

دهمین نشست اتاق روشن انجمن تصویرگران ایران با عنوان روزی از نو با رونمایی از ویراست نو تعرفه و اولین نظامنامه تصویرگری برگزار شد.
مقـالـه هـا

خیال‌پردازی، رمز تصویرگری

گفتگو با حسن موسوی

فراخوان نمایشگاه تصویرگری در سس مایونز

فراخوان نمایشگاه تصویرگری در سس مایونز انجمن تصویرگران ایران با هدف کاربردی‌تر کردن هنر تصویرگری و ترغیب هنرمندان به مساله‌ بازیافت، درنظر ...

فراخوان مسابقه بین‌المللی تصویر کتاب 2020

فراخوان مسابقه بین‌المللی تصویر کتاب 2020 آژانس مطبوعات و ارتباطات روسیه و انجمن تصویرگران و طراحان مسکو مسابقه بین‌المللی تصویرسازی و مسابقه ...
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه