pt

یادگار مدرسه

۰۹ اسفند ۱۳۹۰
ویژه نامه نکوداشت


مجید ذاکری

هنوز تصویر مالک اشتر در کتاب درسی در یادم است با آن هیبت و خطوطی قوی که به عمد بدون رنگ کار شده بود و یا تصویر آن پیرزن که افسار شتر به دست برخلاف حرکت جمعیت عزادار و سیاه پوش حرکت میکرد. تصویر اشک یتیم، شفا دادن حضرت عیسی و ده ها تصویر دیگر که در ذهن من و همسالان من از آن نقش بسته است. آن روزها وقتی این تصاویر زیبا قوی و تأثیرگذار را میدیدم و لذت میبردم همواره یک نام آشنا در شناسنامه کتاب میدرخشید؛ منوچهر درفشه.

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه