pt

خوش قولی سازمان فرهنگی شهرداری تهران

۱۴ آبان ۱۳۸۷
کارگاه تصویرگری عاشورا، همزمان با محرم سال 1385، در فرهنگسرای بهمن برگزار شد. این کارگاه با حضور 20 عضو انجمن برکزار شد. با این حال معاونت فرهنگی شهرداری تهران در پرداخت تعهدات مالی خود در ارتباط با این پروژه کوتاهی کرده بود. با پیگیری های مداوم، شهرداری تهران این تعهدات را به انجمن پرداخت کرده است. اعضایی که در این کارگاه حضور داشته اند می توانند با مراجعه به انجمن بدهی های معوقه ی این کارگاه را دریافت کنند.
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه