pt

بیانیۀ مشترک هفت انجمن هنرهای تجسمی ایران دربارۀ وقایع اخیر خوزستان

۰۲ مرداد ۱۴۰۰

ایران‌مان غمبار است و نگران،
اندوهگین است از غفلت در محافظت از میراث زیستی و فرهنگی، و نادیده انگاشتن صدای مطالبات اولیۀ مردم.
سالهاست هشدارها و توصیه‌های پیاپی اهل فن جدی گرفته نشده و محافظت از خاک و آب و اقلیم و فرهنگ و اقتصاد به حداقل‎ها کاهش یافته و امروز نیازهای اولیه و سلامت مردم با مخاطرۀ جدی روبرو شده است.
امروز خوزستان، سیستان و بلوچستان، ارومیه، کردستان و ... یکی از پس دیگری، فراتر از آستانۀ تحمل‌شان فریاد دادخواهی مطالبۀ حقوق حقۀ خود را سر داده‌‌اند.
انجمن‌های هنرهای تجسمی ایران ضمن همدردی و همدلی با خواسته‌های به‌حق آنان، هرگونه پاسخ خشونت‌آمیز را محکوم می‎نماید و رسیدگی عاجل و پایدار به درخواست‌های محقانه آنان را ضروری می‌داند.
انجمن تصویرگران ایران / انجمن خوشنویسان ایران / انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / انجمن صنفی عکاسان ایران / انجمن هنرمندان سفالگر / انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران / انجمن هنرمندان نقاش ایران


آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه