pt

گزارش تصویری نهمین نشست از سری نشست های انجمن تصویرگران ایران با موضوع تکنیک

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن تصویرگران ایران در تاریخ 25 دیماه 1402 با موضوع "تکنیک در کتا‌بهای تصویری" برگزار شد. در این نشست خانم‌ها ماهنی تذهیبی، یگانه یعقوب‌نژاد و آقای کمال طباطبایی به موضوع تکنیک از جنبه‌های گوناگون پرداخته و نمونه‌های متنوعی از آثار تصویرگری خود ارائه دادند.

در ابتدا آقای طباطبایی (تصویرگر، مدرس و مدیرهنری) در مورد اهمیت متن در تصویرگری، لزوم گسترش متن در تصاویر، ارتباط با مخاطب و تجربه‌ورزی در تکنیک صحبت کردند. ایشان تاکید کردند که انتخاب تکنیک در واقع پیدا کردن راه‌حل مناسب برای یک نیاز و درخواست هست. آقای طباطبایی در حین نمایش نمونه کارهایشان به توضیح تکنیک‌های متنوع نیز پرداختند.

پس از آن خانم ماهنی تذهیبی (تصویرگر، مدرس و مدیرهنری) به این نکته تاکید کردند که تکنیک را نباید چیزی جدا از سایر عناصر بصری و تصویری دانست؛ تکنیک در کنار عناصر دیگر بخشی از شخصیت و دستخط تصویرگر است. همچنین بینش،روحیه و علایق خاص هر تصویرگر در انتخاب و اجرای تکنیک بسیار موثر است. و این انتخاب در طول زمان و با کسب تجربه و متناسب با متن‌های گوناگون، تغییر می‌کند. از نظر ایشان با خواندن هر متن، تصویری کلی از تصاویر در ذهن تصویرگر شکل می‌گیرد که با اتود و تست تکنیک‌های مختلف می‌تواند به نتیجه برسد. گاهی لازم است بسته به شرایط و البته امکانات، تکنیک را تغییر داد. در اغلب اوقات از طریق خود متن می‌توان به تکنیک مناسب نزدیک شد.

خانم یگانه یعقوب‌نژاد (تصویرگر) نیز بر لزوم تجربه‌ی تکنیک‌های مختلف تاکید کرده و از استفاده بجا از تنوع فرم‌ها و خطوط و رنگ‌ها گفتند. ایشان همچنین در مورد کتاب‌هایی که به فرهنگ‌های دیگر کشورها می‌پردازند و پروسه‌ی خلق تصاویر توضیحاتی دادند. نمونه کارهای متنوعی را با مخاطبین جلسه به اشتراک گذاشته و تجربه شخصی‌شان در مطالعه تصویری انواع ابزارها و تکنیک‌ها را ارائه دادند.

بخش زیادی از جلسه به طرح پرسش‌هایی از طرف حاضرین و همچنین مدیر پنل خانم شادی هاشمی اختصاص داشت. پرسش‌هایی در مورد اهمیت تناسب میان سبک و گونه ادبی متن با سبک و تکنیک تصاویر ، موضوع سبک و تفاوت آن با موضوع تکنیک، استفاده از ابزار و مواد مختلف، تغییر در سبک و روند کاری هنرمند و موضوع رنگ و کلیشه‌ها مطرح شد که توسط مهمانان جلسه پاسخ داده شد.

photo_2024-01-30_23-50-01.jpg photo_2024-01-30_23-49-32.jpg photo_2024-01-30_23-48-22.jpg photo_2024-01-30_23-48-46.jpg photo_2024-01-30_23-49-11.jpg 425556photo_2024-01-30_23-48-13.jpg photo_2024-01-30_23-48-10.jpg
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه