کارت پستال 1388

۲۶ فروردين ۱۳۸۸
کارت پستال مجموعه ۶۴ تایی کارت پستال های ۸۷ انجمن چاپ شدند. این کارت ها همچون سال های پیش در برگیرنده ی تصویرسازی های اعضای انجمن و اطلاعات هر تصویرگر می باشد.
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه