pt

فراخوان رنگ های مقدس

۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۸


با تشکر از بخش روابط بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پنجمین نمایشگاه رنگهای مقدس که نمایشگاه دوسالانه تصویرگری کودکان است، از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ تا یازدهم آوریل ۲۰۱۰ در موزه دیوژن در پادوا برگزار خواهد شد. انتخاب و نمایش کارها بر اساس معیارهای مذهبی و فرهنگی است و کارهای هر تصویرگر با معیارهای مذهب و فرهنگ کشور خود ارزیابی می شود. هدف اصلی این است که به نسل جدید بیاموزیم با مردم کشورهای دیگر بدون در نظر گرفتن ملیت، فرهنگ و یا مذهب ارتباط برقرار کنند تابتوانیم به گفتگو و دوستی بین ملتها کمک کنیم.


موضوع این دوره زمین است و انتخاب این موضوع به این جهت است که زمین در مذاهب مختلف به صورتهای مختلف معرفی شده است. زمین تقریبن در تمام مذاهب به عنوان مقدس ترین عنصر طبیعت است. باروری، آفرینندگی،مغذی بودن و شادابی زمین باعث بوجود آمدن اشعار زیادی در رابطه با زمین گشته است. زمین مانند رحمی زندگی را تغذیه می کند و صبوری ، قدرت و استواری آن به وجه مادرانه آن کمک می کند.  تصویرگران می توانند با استفاده از این اشارات موضوع کار خود را انتخاب کنند. 


- هرتصویرگر می تواند سه اثر ارسال نماید.

- کارها باید اصل بوده، و اندازه ی آنها از ۵۲ * ۶۲ سانتیمتر بزرگتر نباشد.

- کارها منحصرن مربوط به موضوع باشد.

- آخرین مهلت دریافت آثار ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ است.ضمناً هیات داوری این فرصت را دراختیار تصویرگران قرار می دهد که برای یک یا چند کتاب آینده ایشان تصویرگری نماید. کارهای منتخب بیمه و قاب می شوند. کارها پس از نمایشگاه پادوا در شهرهای دیگر ایتالیا نمایش داده می شوند و تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰برگشت داده نمی شوند.

 نشانی فرستادن کارها:


I colori del Sacro - Segreteria organizzativa

Mrs. Sabrina Doni

Museo Diocesano di Padova

via Dietro Duomo 15    35139 Padova – Italy

www.icoloridelsacro.org


آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه