باز هم آموزش

۰۸ آبان ۱۳۸۷
فاطمه رادپور؛ امسال هم مانند گذشته در ماههای تابستان به آموزش مربیان هنر مدارس ابتدایی مشغول است. از دیگر فعالیت‌های اخیر او مدیریت هنری مشترک او به همراه عطیه مرکزی برای آماده سازی کتاب فارسی اول دبستان است .
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه