pt

لیست کامل راه یافتگان دوسالانۀ تصویرگری

۱۶ مهر ۱۳۹۲

.

سایت دبیرخانۀ ششمین دوسالانۀ تصویرگری، لیست نهایی راه یافتگان را منتشر کرد.
.

به گزارش روابط عمومی انجمن تصویرگران، اسامی پذیرفته شدگان به تفکیک بخش های رقابتی چنین است:
.

بخش تصویرگری کتاب
.
سیروس آقاخانی، نگین احتسابیان، بنفشه احمدزاده، آمنه اربابون، الهام اسدی، محرم اسلام نژاد، کیوان اکبری، نرگس برومند، نیلوفر برومند، عطیه بزرگ سهرابی، فریبا بندی، علی بوذری، غزاله بیگدلو، سروناز پریشانزاده، ماهنی تذهیبی اصفهانی، محمدحسین توکلی، هاله توکلی، مرجان ثابتی، یاسمن ثروتیان، علی رضا جلالی فر، الهام جمشیدی مهر، سیما جهانگیریان، الهه جوانمرد، سولماز جوشقانی، عبدالله حاجیوند، ثنا حبیبی راد، نگین حسین زاده، فاطمه حق نژاد، سحر حقگو، پرستو حقی، رویا خادم الرضا، سعید خالقی، سحر خراسانی، سمینه خوبی، راشین خیریه، فاطمه سادات درت التاج تهرانی، نرگس دلاوری، مجید ذاکری یونسی، فاطمه رادپور، مهشید راقمی، پیمان رحیمی زاده، سمانه رهبرنیا، زهرا سرمشقی، ملیکا سعیدا، هاجر سلیمی نمین، مهکامه شعبانی، امیر شعبانی پور، عاطفه شفیعی راد، راضیه شیخعلی، شیرین شیخی، مرضیه صادقی، سلیم صالحی، نغمه صالحی، نوشین صفاخو، مهدیه صفایی نیا، محمد حسین صلواتیان، عطیه ضیغمی، امیر طباطبایی، سید حسام الدین طباطبایی، مریم طباطبایی، حسن عامه کن، نازنین عباسی، احسان عبداللهی، میترا عبداللهی، نجوا عرفانی، الهام عطایی آذر، هدی عظیمی، امیر علایی، سمیه علیپور، فرینا فاضل زاد، عبد العظیم فریدون، حدیثه قربان، هاله قربانی تهرانی، گلریز گرگانی، نگین محزون، محسن محمد میرزایی، منصوره محمدی، نرگس محمدی، محمود مختاری، لیدا معتمد، آزاده معزی، پوپک مقبلی، فریدالدین ملائی، عاطفه ملکی جو، مانلی منوچهری، سید میثم موسوی، حافظ میرآفتابی، رضا مکتبی، غلامعلی مکتبی، آرش میرهادی، سارا نارستان طالش، فرشته نجفی، امیر نساجی، حسن نوزادیان، مریم نیکخواه ابیانه، آنیتا هاشمی مقدم، نیلوفر وجدانی، الهام کاظمی، پگاه کاظمی، ناهید کاظمی، گلبرگ کیانی و نسرین یاوری.

.
بخش جهان نورها و سایه ها

.
سیروس آقاخانی، سحر آزادمهر، محمود آزادنیا، مهشید آسوده خواه، زینب ابدی، مریم ابراهیمی مقدم، نیلوفر ابراهیم نیا، نگین احتسابیان، معصومه ادریانی، مجتبی ادیبی، پونه اوشیدری، راهله برخورداری، نرگس برومند، عطیه بزرگ سهرابی، فایزه بهارلویی یاسه چاهی، نسیم بهاری، سما بیاتی، غزاله بیگدلو، ماهنی تذهیبی اصفهانی، ملیحه توانا، محمدحسین توکلی، هاله توکلی، هدی جزایری، سولماز جوشقانی، نگین حسین زاده، اعظم حسین آبادی، سیده زهره حسینی، سحر حقگو، جواد خانواده، علی خدایی، موهبت خدایی، مریم خرمی سیار، سامه خلعتبری، تهمینه خواجوی، نسیم خواجوی، الناز دادخواه تهرانی، مهشید دارابی، پریسا داروئی، رضا دالوند، نرگس دلاوری، مجید ذاکری یونسی، سمیه رحمتی خواه، ایلگار رحیمی، پیمان رحیمی زاده، محسن رزاقی، مریم رمضان جماعت، سمیرا نگین زمانی احتسابیان، ملیکا سعیدا، آیدین سلسبیلی، سیما شاهمرادی، زهرا شجاعی باغینی، گلنوش شریفی، مهکامه شعبانی، عاطفه شفیعی راد، آتنا شمس اسفندابادی، مهدی شیری، پریسا صابرمقدم، ندا صحت، محمد رضا صدیق، الهه صفائی مقدم، مهدیه صفایی نیا، سارا صفری، عطیه ضیغمی، سید حسام الدین طباطبایی، مریم طبیبی، داود طیموج، سارا ظبیب زاده، نازنین عباسی، میترا عبداللهی، نجوا عرفانی، سمیه علیپور، زهرا غفاری، ساناز فخرآذری، الناز قائمی، مرجان قایمى، ارزو قلی زاده، مسعود مجاوری آگاه، گلرخ محتاج الفضل، نگین محزون، اکرم محققیان، محسن محمد میرزایی، زهرا محمدنژاد، محمود محمدی، نرگس محمدی، محمدرضا محمدی آذر، پریسا محمودی، مریم محمودی مقدم، محمود مختاری، مرجان مرتضوی، لیدا معتمد، پویان مقدم، عاطفه ملکی جو، مانلی منوچهری، حسن موسوی، سید میثم موسوی، رضا مکتبی، بهاره میر اشکریز، هاجر میزبان، نغمه نبئی، وانا نبی پور، سارا نجفی، فرشته نجفی، فریده نصیب ضرابی، نسیم نوروزی، سارا نیک اقبالی، طراوت نیکی، شیلان هوشیاری، نیلوفر وجدانی، ناهید کاظمی، ویدا کریمی، گلبرگ کیانی و محبوبه یزدانی.

.
بخش استعداد جوان
.
محمد مهدی اسکندری، سید عباس باقری، احسان بهمنی، سما بیاتی، طراوت جلالی فراهانی، حمیده حاجی اسمعیلی اردکانی، احسان حاجی بابایی، سعید خالقی، امیر خجسته، حمیده خسرویان، فاطمه خسرویان، زهرا خطیبی، حدیث خوشابی، علی دالوند، ستاره سپهر، انیس سلطانی، آتنا شمس اسفندابادی، غزاله صرافیان، شقایق فخارزاده، مهرناز قاسم پور، محمد قلیزاده، سبا گیلکی، نسترن لشگری آزاد، حمیده محبی، اکرم محققیان، زهرا محمدنژاد، نگین مصلحی، لیلا نیرومند، پریسا وظیفه دوست، ریحانه کاشانیان و صفا کسائی.
.

اسامی در سایت

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه