نامه ای مخفیانه از توی کمد

۱۳ آبان ۱۳۸۷

مجموعه شعرهای خانم شیلا خزانه داری با قالبی نو و نگاهی تازه توسط نشر پیدایش چاپ می شود.

این اشعار با زبانی کودکانه اما برای عموم مخاطبین به رشته تحریر در آمده اند.

شیلا خزانه داری همچنین مشغول آماده سازی مجموعه آثار پتینه ایست که در بهمن ماه به نمایش گذاشته خواهند شد.او این مجموعه را با کمک یکی از دانشجویان خود به انجام می رساند.

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه