افتتاح ویرایش جدید سایت انجمن تصویرگران

۰۲ دى ۱۳۹۴

انجمن تصویرگران ایران، افتخار دارد خبر خوش افتتاح ویرایش جدید سایت خود را با امکاناتی ویژه و کاربردی اعلام کند.

اعضای محترم از این پس می توانند با مراجعه به سایت اطلاعات شخصی خود را با توجه به راهنمایی هایی که با اطلاع شان خواهد رسید به روز رسانی کنند. 


آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه