pt

توران میرهادی؛ دهخدای ادبیات کودک

۲۲ آبان ۱۳۹۵

نورالدین زرین‎کلک

توران میرهادی را اگر دهخدای ادبیات کودک بنامیم هیچ گزافه‎ای نگفته‎ایم ... ادامه

توران میرهادی را اگر دهخدای ادبیات کودک بنامیم هیچ گزافه‎ای نگفته‎ایم. همچنان که علامه دهخدا عمر طولانی خود را به تألیف مهمترین فرهنگ واژۀ زبان پارسی گذراند و درخت کهنسال ادب فارسی را شاخه به شاخه و برگ به برگ شناسنامه‎دار کرد توران میرهادی نیز همۀ عمرپربرکت خود را برای کودکان کشور"زبان پارسی" هزینه کرد و یادگاری همیشگی در فرهنگ کودکان باقی گذاشت.

درگذشت چنین فرزانه‎ای برای ایران اگر چه دریغ است اما در حقیقت او  در نگذشته است و ما پاسداری از یادگارگران بهای او را به عهده داریم.

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه