گزارش تصویری

بازدید نوروزی اعضای انجمن با حضور سوزانا یاراشووا

بازدید نوروزی اعضای انجمن تصویرگران ایران با حضور سوزانا یاراشووا، دبیر دوسالانه براتیسلاوا

دوشنبه سوم اردیبهشت، انجمن تصویرگران ایران 

files-photoReports-12098820180423-191236[8f0747a10162ab7a7f10359baa440e5f].jpg
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه