گزارش تصویری

نشست مدیران انجمن تصویرگران و خانۀ هنرمندان

نشست هیئت مدیرۀ انجمن تصویرگران ایران با مجید رجبی‎معمار مدیرعامل و دکتر محمد سریر رئیس شورای عالی خانۀ هنرمندان ایران در روز چهاشنبه 1 اردیبهشت 1395، در دفتر انجمن تصویرگران برگزار شد.

این نشست به منظور معارفۀ مدیرعامل جدید خانۀ هنرمندان با انجمن تصویرگران، فعالیت‎های آن و هنر تصویرگری برگزار شد. محسن حسن‎پور، رئیس هیئت مدیره، کمال طباطبائی مدیرعامل، علی هاشمی شهرکی، عضو شورای عالی خانۀ هنرمندان و علی بوذری به عنوان نمایندگان انجمن تصویرگران در این جلسه حضور داشتند که به معرفی برخی از فعالیت‎های انجمن پرداختند. 

درخواست همکاری مدیرعامل و رئیس شورای عالی خانۀ هنرمندان در تأسیس موزۀ تصویرگری، برگزاری سالانۀ هفتۀ تصویرگری در خانۀ هنرمندان، انتشار نشریۀ تخصصی و غیره از دیگر مباحث این جلسه بود که از سوی هیئت مدیرۀ انجمن تصویرگران مطرح شد و با استقبال رجبی معمار و سریر  همراه بود.

files-photoReports-819409004[8f0747a10162ab7a7f10359baa440e5f].jpg
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه