گزارش تصویری

جشن دیدار تصویرگران با حضور مهمانانی از سوئیس

جشن دیدار تصویرگران به مناسب عید مبعث عصر روز پنجشنبه 16 اردیبهشت 95، با حضور دو مهمان سوئیسی آلبرتین و ژرمانو زولو و مهمانانی از ایتالیا و اعضای انجمن تصویرگران در ساختمان شمارۀ 2 خانۀ هنرمندان برگزار شد.

files-photoReports-53195009[8f0747a10162ab7a7f10359baa440e5f].jpg
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه