گالری مجازی

ما تصویرگر هستیم 99

انجمن تصویرگران ایران، در هفته تصویرگری ۹۹ و روز تصویرگری (15 آبان)، نمایشگاه سالانه اعضا با عنوان «مهمان ناخوانده» را به صورت مجازی به نمایش می گذارد.
موضوع «مهمان ناخوانده» در حالی که اشاره به یکی از داستان های کهن ایرانی دارد، می تواند تفسیری از شرایط موجود در جهان، یا هر پدیده دیگری باشد که از سوی هنرمند به شکل مهمان ناخوانده تفسیر شود.

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه