files-exhibitions-indexw[d6116a0e33992f010729345a665abba4].jpg

پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

۱۳۹۳/۰۶/۱۲
وب سایت: http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=3598

.

...

پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

«رمان نوجوان»

سومین جشنوارۀ پژوهش

(جشنوارۀ رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان)

.

15 و 16 اردیبهشت 1394

دانشگاه شیراز


پنجمین همایش مرکز مطالعات ادبیات کودک به داستان و رمان نوجوان ویژه شده‌است. بحث در هستی و چیستی این ادبیات همچنان از موضوع‎های مورد بحث منتقدان و صاحبنظران ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان است. به جز این، هرچند مسأله‌ها و مشکل‎های این ادبیات در ایران تاکنون مورد بحث و گفتگوی بسیار قرارگرفته اما بسیاری از این موردها همچنان ناگشوده باقی‌مانده و در انتظار بحث‎ها و نقدهای تازه‌اند. بجز موردهایی که در این فراخوان پیشنهادشده‌اند، هیأت علمی همایش از هرگونه طرح و ایدۀ نو در پیشنهادهای استادان، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی استقبال می‌کند. همچون همایش‎های پیشین، این همایش نیز سالنی را به تازه‌های «نقد و نظریه» و نیز «روش‌شناسی در ادبیات کودک» ویژه خواهدکرد که به همۀ بحث‎های نظری تازه که در قلمرو ادبیات نوجوان نباشد نیز مجال طرح می‌دهد. این همایش، همچون همایش‎های پیشینِ مرکز فرصتی مغتنم است که یک بار دیگر استادان، محققان و صاحبنظران برجستۀ ادبیات کودک کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ادبیات کودک ایران و دیگر استادان و دانشجویانی که در رشته‌های گوناگون دانشگاهی به خانوادۀ ادبیات کودک پیوسته‌اند گرد هم آیند و به هم‌اندیشی در موضوع‎های مورد علاقۀ خویش بپردازند.محورهای پیشنهادی همایش ادبیات کودک:

.

1- زیبایی‌شناسی رمان نوجوان

- بینامتنیت در رمان نوجوان

- روایت و روایت‌شناسی در رمان نوجوان

- همانندی‎ها و ناهمانندی‎های رمان نوجوان و رمان بزرگسال

- همانندی‎ها و ناهمانندی‎های رمان نوجوان و رمان کودک

- همانندی‎ها و ناهمانندی‎های رمان نوجوان با مخاطب نهفتۀ دختر و مخاطب نهفتۀ پسر

.

2. رمان نوجوان و بازنمایی مسأله‌های روان‌شناسانه و تربیتی در آن:

- استقلال و هویت نوجوانان

- درونمایه‌های آشکار، نهان و تهی در رمان نوجوان ایران

- رمان نوجوان و پرورش احساس دینی و اخلاقی

- عشق در رمان نوجوان ایران و جهان

- بدن، جنسیت و ایدئولوژی در رمان نوجوان

- تصویری که نویسندگان رمان‎ها از نوجوان ارائه می‌دهند

- سیمای خانواده (تصویر ارائه‌شده از رابطۀ عضوهای خانواده با یکدیگر و با نوجوان) در رمان نوجوان

- گروه همسالان و شیوۀ بازتاب مسأله‌های مربوط به آنها در رمان نوجوان

- رمان نوجوان و پرورش اندیشۀ فلسفی، انتقادی، خلاق، منطقی و حل مسأله در نسل جوان

- خشونت و گونه های خشونت (فیزیکی، نمادین و دیگر و دیگر) در رمان نوجوان (در خانواده و در محیط های آموزشی)

- تهدید، قلدری همکلاسی‎ها یا همسالان در رمان نوجوان

- وضعیت داستان و رمان نوجوان در کتاب‎های درسی

.

3. رمان دینی نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس

.

4. بررسی فرهنگی و جامعه‌شناسانۀ رمان نوجوان

- جایگاه ارزش‎های فرهنگی و اجتماعی در رمان نوجوان و شیوۀ پرداخت آنها

- برخورد سنت و مدرنیته و تفاوت نسل‎ها

- مطالعات فرهنگی و رمان‌ نوجوان

- جایگاه فناوری‌ جدید و پیشرفت‎های روز در رمان نوجوان؛ رمان نوجوان و دنیای مجازی

- بازتاب ویژگی‎های اقلیمی و تفاوت‎های بومی در رمان نوجوان

- اقلیت‎های دینی، مهاجران، قوم‎های گوناگون در رمان نوجوان ایران

- به‌حاشیه‌ رانده‌ها: بچه‌های کار، نوجوان آزاردیده، نوجوانان معتاد، نوجوانان طلاق، بی‌خانمانان، بزهکاران، ناسازگاران، بیماران روانی در رمان نوجوان

.

5. رمان نوجوان و گونه‌های ادبی:

پنداره (فانتزی)، رمان ترسناک، رمان جانوران، رمان مدرسه، داستان پلیسی و جنایی، رمان علمی‌ تخیلی، رمان گرافیک، فرا رمان، رمان تاریخی، استوره‌ای و دیگر گونه ها

.

6. رمان نوجوان و ترجمه

.

7. سیر رمان نوجوان در ایران

.

8. رمان نوجوان در بازار کتاب:

- بررسی ویژگی‎های رمان‎های پرفروش

- مشکل‎های مربوط به نشر رمان نوجوان

- نقش تبلیغ در استقبال مخاطب

.

9. آسیب‌شناسی رمان نوجوان:

- محدودیت‎ها و مانع‎های پیش روی نویسنده در انتخاب سوژه (موضوع) و نگارش رمان نوجوان، ممیزی در رمان نوجوان

- کلیشه‌های رمان نوجوان و پیامدهای آن در بافت رمان‎ها (جنگ، مهاجرت جنگزده‌ها، انقلاب، فقر، بچه‌های کار، کلیشه‌های جنسیتی، قومی، فرهنگی، کلیشه در شکل و ساختار رمان)

.

10. هنر در رمان نوجوان: طراحی و تصویرگری روی جلد رمان نوجوان، تصویرهای رمان‎های تصویردار

.

11. آسیب‌شناسی نقد و نظریه در رمان نوجوان

.

12. رمان نوجوان در آیینۀ نظریه‌های نقد (با تأکید بر رویکردهای نو)

.

13. رمان نوجوان و رسانه‌های دیگر: تأتر، سینما، انیمیشن، روزنامه‌ها، مجله‌های ترویجی، مجله‌های علمی‌پژوهشی، رادیو و تلویزیون

.

توضیح:

1. مقاله‌هایی که به رمان‎های خارجی می‌پردازند به شرطی بررسی‌می‌شوند که تطبیقی باشند و نمونۀ ایرانی نیز در بررسی خود داشته‌باشند.

.

2. همچون همایش‎های پیشین دو نشست علمی و یک کارگاه تخصصی نیز همزمان با برگزاری همایش برگزارخواهدشد. موضوع یکی از نشست‎ها بررسی اثرهای یکی از تصویرگران برجستۀ کتاب کودک و موضوع نشست دوم بررسی اثرهای یکی از نویسندگان برتر رمان نوجوان کشور است.

.

3. چکیده‌ها حداکثر در 400 واژه، دربردارندۀ هدف، ضرورت، پرسش‎ها (فرضیه‌ها، در صورت کمی‌بودن تحقیق)، روش و اشاره‌ای کوتاه به پیشینه باشد. در پایان چکیده، کلیدواژگان (حداکثر پنج واژه)، و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الکترونیک نویسندۀ اصلی آورده‌شود. خواهشمند است رزومۀ کوتاه محققان (حداکثر یک صفحه) نیز پیوست چکیده باشد.

.

4. زمانبندی فرستادن چکیده و اصل مقاله‌ها

آخرین زمان برای فرستادن چکیدۀ مقاله‌ها: 30/8/93

زمان دریافت پاسخ هیأت علمی همایش در مورد چکیده‌ها: 30/9/93

آخرین زمان برای فرستادن اصل مقاله‌ها: 15/11/93

اعلام نظر نهایی هیأت علمی همایش: 30/12/93

.

توضیح: همۀ چکیده‌های پذیرفته‌شده در مجموعۀ چکیدۀ مقاله‌های همایش به‌چاپ می‌رسند. ‌مقاله‌های دریافت‌شده پس از داوری به چهار گروه بخش می‌شوند: 1) مقاله‌هایی که در همایش ارائه می‌شوند و برای چاپ در مجلۀ مطالعات ادبیات کودک داوری می‌شوند. 2) مقاله‌هایی که در همایش ارائه‌ می‌شوند و در مجموعه مقاله‌های همایش چاپ می‌شوند. 3) مقاله‌هایی که پوستر می‌شوند و 4) مقاله‌هایی که پذیرفته نمی‌شوند.

.
آگاهی‎های مربوط به جشنوارۀ پژوهش

همۀ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های ارشد در قلمرو ادبیات کودک که در سال‎های 1384 تا پایان دی ماه 1393 منتشر یا دفاع شده‌باشند و در جشنواره‌های پیشین مرکز (اردیبهشت 1391) شرکت نکرده‌باشند می‌توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین رساله یا پایان‌نامه کنند. داوطلبان باید دو نسخه از رساله یا پایان نامۀ خود را تا تاریخ 15/11/93 به دبیرخانۀ جشنواره بفرستند. موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران یا مقایسۀ ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر (پژوهش‎های تطبیقی) باشد. همچنین شرکت همزمان رساله و پایان‌نامه در جشنوارۀ پژوهش و ارائۀ مقالۀ برآمده از آنها در همایش امکان‌پذیر است.

.

نشانی الکترونیک همایش:

koodak@rose.shirazu.ac.ir

نشانی الکترونیک جشنواره:

succls@shirazu.ac.ir

نشانی پستی دبیرخانۀ همایش و جشنواره:

شیراز، صندوق پستی1848-71345، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دبیرخانۀ همایش

و جشنوارۀ رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر

برای آگاهی‎های بیشتر به منزلگاه مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، صفحۀ همایش‎ها سربزنید:

http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=3598


آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه