رویداد
files-home-2df[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-mailw[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
files-home-123[471987a3c29d4ec7eb438d853d6cc8ef].jpg
 
گزارش تصویری

دهمین نشست اتاق روشن با عنوان روزی از نو

دهمین نشست اتاق روشن انجمن تصویرگران ایران با عنوان روزی از نو با رونمایی از ویراست نو تعرفه و اولین نظامنامه تصویرگری برگزار شد.
مقـالـه هـا

نگاهی به حضور تصویرگری ایران در جشنواره‎های جهانی

هدا حدادی- نام تصویرگری نوین ایران همیشه با جوایز و افتخارات بین‌المللی همراه بوده است. از همان سال‌های نخست تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چاپ اولین کتاب‌ها، اولین جوایز بولونیا و براتیسلاوا و هانس کریستین اندرسن به تصویرگران ایرانی تعلق گرفته است.

امیر شعبانی پور به نمایشگاه بلونیا 2020راه یافت

امیر شعبانی پور به نمایشگاه بلونیا 2020راه یافت با اعلام لیست نهایی نمایشگاه بلونیای 2020، نام امیر شعبانی پور به عنوان تنها تصویرگر ایرانی راه ...
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه