ادامه
. همکاری با بیش از بیست نشریه داخلی و خارجی

. کتاب های تصویرسازی شده:
La ultima esperana (elsalvador) 2012
برنامه ریزی الفبای زندگی1393
لوووتا کجایی؟ (شفیق)1393 *برنده چهار لاکپشت پرنده در سال1395
حاج آقا نقلی(بوستان کتاب)1394
گرگ قرمزی(امیرکبیر)1394
قهرهای خوشمزه(امیرکبیر)1394
قارقار نارنجی(امیرکبیر)1394
آدم برفی و پرچم(مدرسه)1395
چه بچه فیل خوبی(یگانه مهر)1395
جوجه های نوک مدادی(فرهیختگان دانشگاه)1395


. نمایشگاه ها:
گروهی نقاشی گالری آریا1393
گروهی تصویرسازی گالری برج میلاد1393
گروهی نقاشی کافه هنر فرهنگسرا نیاوران1393
گروهی تصویرسازی شهرکتاب فرشته1394
گروهی تصویرسازی گالری اشراق1394
گروهی تصویرسازی فرهنگسرا نیاوران1395
گروهی تصویرسازی خانه هنرمندان ایران 1395
گروهی تصویرسازی نگارخانه فرزاد1395
گروهی هفته تصویرگری خانه هنرمندان1395
گروهی تصویر سازی(نمایشگاه کتاب بلگراد) (صربستان)2016
گروهی تصویرسازی خانه کاریکاتور ایران1395
چلتنهام انگلستان 2016
ایمیل : reza.mirshojaei@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه