ادامه تاریخ تولد : ۰۵ شهريور ۱۳۶۸
کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر تهران
نفر اول سومین دوره مسابقه کتاب های تصویری ١٣٩٥
منتخب جشنواره هنرهاى تجسمی نفس _ تصویرسازى ١٣٩٥
منتخب سالانه زیباسازى بهارستان _تخم مرغ هاى نوروزى ١٣٩٥
منتخب سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق ١٣٩٥
منتخب جشنواره بین المللی مجازى افدستا _افسانه هاى ملل ١٣٩٢

نمایشگاه تصویرسازى و مجسمه سازی"عیدستان" خانه هونِر ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازى "با خودم گاهی" گالرى فرزاد ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازى "رقصی چُنین..." گالرى مهروا ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازی "دو نقطه دی " گالری ایده پارسی ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازی "نفس" خانه هنرمندان ایران ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازی " آن " کافه گالری شناخت ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازی "28:82 اثر" کافه گالری شناخت ١٣٩٥
نمایشگاه " سرخ و سیاه به رنگ عشق " برج میلاد ١٣٩٥
نمایشگاه "ما تصویرگر هستیم" خانه هنرمندان ایران ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازى "نسل نو" گالرى مریم ١٣٩٥
نمایشگاه38 تصویرگر-138 کتاب، در ستایش زندگی و جهان١٣٩٥
ورکشاپ کتاب های تصویری ١٣٩٥
نمایشگاه تصویرسازى "نسل نو" گالرى سبحان ١٣٩٣
نمایشگاه نقاشی "چنارا" گالرى افرند ١٣٩٢
ورک شاپ نقاشی "چنارا" باغ موزه قصر ١٣٩٢
نمایشگاه نقاشی " رخ پوش" گالرى افرند ١٣٩١
نمایشگاه نقاشی "دیوار" گالرى افرند ١٣٩٠

شهریارنامه ١٣٩١ - دیگر به جنگ فکر نخواهیم کرد ١٣٩٢ انتشارات دانش نگار
گلدان خالی١٣٩٣- سه عروسک ١٣٩٤- سرزمین جاوید ١٣٩٤ - پرواز کن عقاب،پرواز ١٣٩٥ انتشارات فراى علم
آدمهاى معمولی یک طبقه ١٣٩٤- چیزهاى مهمی مثل موسیقی ١٣٩٥ انتشارات فنی ایران
حالا تو یک جهانگردی ١٣٩٥
تلفن همراه : 09123894456 ایمیل : ghazal.fatollahi@gmail.com
آدمهای معمولی یک طبقه
آدمهای معمولی یک طبقه
کاپیتان غزل
کاپیتان غزل
تو یک جهانگردی
تو یک جهانگردی
پرواز کن عقاب، پرواز
پرواز کن عقاب، پرواز
پستچی
پستچی
گل ها پژمرده نمی شوند
گل ها پژمرده نمی شوند
گلدان خالی
گلدان خالی
شهریارنامه
شهریارنامه
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
چیزهای مهمی مثل موسیقی
چیزهای مهمی مثل موسیقی
چیزهای مهمی مثل موسیقی
چیزهای مهمی مثل موسیقی
چیزهای مهمی مثل موسیقی
چیزهای مهمی مثل موسیقی
آدمهای معمولی یک طبقه
آدمهای معمولی یک طبقه
آدمهای معمولی یک طبقه
آدمهای معمولی یک طبقه
خونه درختی
خونه درختی
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
3 عروسک
3 عروسک
سرزمین جاوید
سرزمین جاوید
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه