ادامه
تصویرگر
پری شناس
کارشناس ارشد تصویرسازی

منتخب آثار در جشنواره های خارجی
اسکاتلند ۲۰۱۵ ، پکن ۲۰۱۷ ، تایپه تایوان ۲۰۱۸-۲۰۱۹ ، cow اوکراین ۲۰۲۰ ، بولونیا ۲۰۲۰

شرکت در بیش از ۲۰
نمایشگاه داخلی و خارجی

تصویرگر کتاب های
میرزا فَشَم ۱۳۹۸
مرثیه محتشم ۱۳۹۸
تهران پلاک فرد ۱۳۹۹
وب سایت : http://instagram : itsfairyland
ایمیل : homa.eshaqi@yahoo.com
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه