ادامه تاریخ تولد : ۳۱ فروردين ۱۳۶۶
کارشناسی گرافیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، کارشناسی ارشد گرافیک از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
نشانی : مسعود قره باغی تلفن همراه : 09191433324 ایمیل : masmanend@gmail.com
به دنبال فلک
به دنبال فلک
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه