ادامه
متولد 1348
لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
تصویرگری بیش از نود عنوان کتاب کودک و نوجوان و تألیف شانزده کتاب برای کودکان و نوجوانان
مدرس تصویرگری در هنرستان، دانشگاه و در حال حاضر آموزشگاه
شرکت در هشت نمایشگاه انفرادی و بیش از بیست نمایشگاه گروهی
برنده جایزه جشنواره قرآنی و کتاب شاهد
ایمیل : bijaniroya@gmail.com
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه