ادامه تاریخ تولد : ۱۸ آذر ۱۳۶۳
کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر تهران
تلفن همراه : 09353691546 ایمیل : jazayeri.hadis@yahoo.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه