ادامه
دانش آموخته کارشناسی رشته نقاشی و کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی از دانشگاه هنر شاهد
ایمیل : leila_badre_azimi@yahoo.com
هزار و یکشب(مرد اندوهگین)
هزار و یکشب(مرد اندوهگین)
نماز باران
نماز باران
چوپان دروغگو
چوپان دروغگو
افسانه  جمشید شاه
افسانه جمشید شاه
آرزوی کودکی
آرزوی کودکی
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه