ادامه تاریخ تولد : ۲۹ شهريور ۱۳۶۶
کارشناسی رشته نقاشی دنشگاه شهیدباهنر کرمان
کارشناس ارشد نقاشی دانشگا ه یزد


کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر و معماری یزد
عضو انجمن خانه تصویرگران ایران

نمایشگاه انفرادی کاریکاتور کرمان گالری فریاد 1390
نمایشگاه انفرادی نقاشی کرمان گالری شاهکار 1391
نمایشگاه گروهی تصویرگری کرمان گالری دیبا 1395
نمایشگاه انفرادی تصویرگری کرمان گالری دیبا 1395
نمایشگاه گروهی تصویرگری تهران خانه هنرمندان 1397
نمایشگاه گروهی تصویرسازی کیش 1398
برگزیده بخش کاریکاتور چهره در جشنواره هنر های تجسمی جوانان گرگان 1390
رتبه اول تصویرگری در جشنواره استانی رباب 1392
شرکت در 3دوره نمایشگاه گروهی (به استقبال بهار) موزه صنعتی کرمان
َرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی من یک تصویرگرم آبان1397
شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی کیش 1398

همکاری با کانون پرورش فکری کرمان 1397 (پروژه تصویرسازی چهره مفاخر کرمان)
طراح جلد کتاب شعر اگر انار شوم شاعر زری کاربخش
طراع جلد ساعت کلاغ شاعر حمید نیک نفس

تصویرسازی تقویم 1399 سفارش دهنده انجمن خیریه یاس
وب سایت : http://m.mahdavian96@
تلفن همراه : 09194177436 ایمیل : m.mahdavian96@gmail.com
کارت پستال عمو نوروز
کارت پستال عمو نوروز
دست جادویی
دست جادویی
دست جادویی2
دست جادویی2
او
او
تنها در تابلو
تنها در تابلو
مفاخر کرمان1
مفاخر کرمان1
مفاخر کرمان2
مفاخر کرمان2
مفاخر کرمان3
مفاخر کرمان3
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه