ادامه تاریخ تولد : ۰۱ مرداد ۱۳۷۱
کارشناسی ارشد نقاشی.همکاری با انتشارات به نشر آستان قدس رضوی. جمال. جمکران.سیبار در بیروت.همکاری با نشریه های دوست کودک و نوجوان.سلام بچه ها. پوپک. ملیکا
وب سایت : http://instagam : malihe.ahmadi71
تلفن همراه : 09197455485 ایمیل : ma.ahmadi1992@gmail.com
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
مثل ماه می شوم
عمو نووز داماد می شود
عمو نووز داماد می شود
عمو نوروز
عمو نوروز
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه