ادامه تاریخ تولد : ۲۰ مهر ۱۳۶۶
کارشناسی ارتباط تصویری
فعال در انجمن تصویر ساز
تلفن همراه : 09351106036 ایمیل : sh.bagheri12@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه