ادامه تاریخ تولد : ۰۱ فروردين ۱۳۶۹
کارشناسی فرش دانشگاه هنر اصفهان
کارشناسی ارشد تصویرسازی موسسه آموز ش عالی فردوس

_برگزیده جشنواره"Illustraciencia", اسپانیا, 1397
_برگزیده جشنواره "من هم هستم", 1396

_نمایشگاه انفرادی تصویرسازی, گالری سروش, مشهد, 1388
_نمایشگاه گروهی تصویرسازی, گالری آرتین, مشهد, 1396
ایمیل : Nastaran.kamran@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه