ادامه تاریخ تولد : ۱۷ مرداد ۱۳۵۸
کارشناس ارشد تصویرسازی

- مدرس دانشگاه هنر دروس تخصصی گرافیک و نقاشی
- برگزاری نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاههای گروهی داخلی و خارجی
- همکاری با انتشارات مختلف به عنوان تصویرگر
تلفن همراه : 09123769904 ایمیل : leilidelpak@yahoo.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه