ادامه تاریخ تولد : ۲۰ مرداد ۱۳۶۹
کارشناس ارشد تصویرسازی.هنرهای زیبا دانشگاه تهران
شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های داخلی و خارجی از جمله ایران . ایتالیا.چین .روسیه
همکاری با نشریات و مطبوعات داخلی از سال 1396
تلفن همراه : 09037072752 ایمیل : nedabasharkhah@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه