ادامه
امیر شعبا نی پور فومنی
کارشناسی ارشد نقاشی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
شروع و آغاز تدریس: 1384
تصویرگری بیش از 30 کتاب
دریافت بیش 10 جایزه داخلی و بین المللی ، و حضور در بیش از 50 نمایشگاه داخلی و بین المللی
ایمیل : amirshabanipour@yahoo.com
روباه
روباه
روباه
روباه
خرگوشان چشمه ماه
خرگوشان چشمه ماه
خرگوشان چشمه ماه
خرگوشان چشمه ماه
خرگوشان چشمه ماه
خرگوشان چشمه ماه
طوطی و بقال
طوطی و بقال
طوطی و بقال
طوطی و بقال
طوطی و بقال
طوطی و بقال
طوطی و بقال
طوطی و بقال
نگهبان خورشید
نگهبان خورشید
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه