ادامه تاریخ تولد : ۱۱ فروردين ۱۳۷۱
کارشناسی تصویر سازی...تصویر سازی برای مجلات کودک...
اثر برگزیده در براینت.
اثر برگزیده در جشنواره سهراب.
برگزیده پوستر در جشنواره گنبدهای فیروزه ای.
ایمیل : mahnaz111.ebrahimi@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه