ادامه تاریخ تولد : ۰۱ مهر ۱۳۵۸
ورودی سال 81 رشته گرافیک از دانشکده هنر و معماری و فوق لیسانس تصویرسازی از همانجا
سابقه کار گرافیکی از سال 85 تاکنون
برگزاری چند نمایشگاه گروهی از جمله خانه هنرمندان بزرگداشت هانس کریستین اندرسون و گالری بهزاد با اساتید محترم آقای میرآفتابی و دو بار در گالری لاله با استاد عزیز آقای پژمان رحیم زاده و چند نمایشگاه دیگر در تهران و شهرستانها
همچنین همکاری با انتشارات نیستان و ویژه نشر و نوخواسته و چاپ چهار کتاب کودک و نوجوان
وب سایت : http://instagram:/ Lida_Nik_illustration
تلفن همراه : 09212336764 ایمیل : l.sharifinik@gmail.com
کتاب جنگل
کتاب جنگل
مهمانی چای
مهمانی چای
کتاب جنگل
کتاب جنگل
کتاب جنگل
کتاب جنگل
ماه پیشونی
ماه پیشونی
ماه پیشونی
ماه پیشونی
کوراوغلو
کوراوغلو
ماه پیشونی
ماه پیشونی
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه