ادامه تاریخ تولد : ۲۹ خرداد ۱۳۷۱
کارشناسی ارشد تصویرسازی- دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکز
تلفن همراه : 09128305654 ایمیل : fatemeh.akbari2971@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه