ادامه تاریخ تولد : ۲۹ خرداد ۱۳۷۱
کارشناسی ارشد تصویرسازی- دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکز
www.linkedin.com/in/fatemeh--akbari
_Instagram: @fatemeh.akbarii
وب سایت : http://www.linkedin.com/in/fatemeh--akbari
نشانی : تهران تلفن همراه : 09128305654 ایمیل : fatemeh.akbari2971@gmail.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه