ادامه تاریخ تولد : ۰۵ اسفند ۱۳۵۳
دیپلم مجسمه سازی از هنرستان هنرهای زیبای وزارت ارشاد اسلامی
لیسانس گرافیک از دانشگاه الزهرا
فوق لیسانس تصویر سازی از دانشگاه هنر تهران
مدرس دانشگاه آزاد، سوره

وب سایت : http://insta:f.boroufar
نشانی : کرج تلفن همراه : 09120841054 ایمیل : f.boroufar@gmail.com
;کتاب تنهایی
;کتاب تنهایی
کتاب تنهایی
کتاب تنهایی
دکتر لو
دکتر لو
پچل خان
پچل خان
کودک و شاهنامه
کودک و شاهنامه
عاشقانه ها
عاشقانه ها
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه