ادامه
شروع فعالیت حرفه‌ ای : 1379

تحصیلات:
کارشناس ارشد گرافیک / دانشگاه هنر و دانشگاه الزهرا-تهران

سوایق حرفه ای:
تصویرگری بیش از ٢٥ جلد کتاب‌های داستانی کودک و نوجوان
طراح گرافیک
عضو انجمن تصویرگران کتاب کودک ایران
عضو هیات انتخاب و داوری آثار
مدرس تصویرسازی
شرکت در نمایشگاه های گروهی تصویرگری و نقاشی در داخل و خارج از کشور

افتخارات:
جایزه دوم تصویرگری داستان نوجوان ششمین بینال تصویرگری تهران
دیپلم افتخار پنجمین بینال تصویرگری تهران
پلاک نقره جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی تهران
تصویرگر برتر چهار دهه تصویرسازی ایران در خلق کتابهای تصویری -داستانی از سوی مرکزمطالعات و پژوهشی ادبیات دانشگاه شیراز
منتخب چندین دوره جشنواره تصویرگری براتیسلاوا
برگزاری ورک شاپ در شهر زاگرب -کروواسی
جایزه دوم جایزه جهانی ادیان توحیدی
جایزه اول جشنواره تصویرگری کتابهای درسی
جایزه اول نمایشگاه تصویرگری نیایش
منتخب جشنواره کتابهای برتر و کتابهای برگزیده سال
منتخب کتاب سال شورای کتاب کودک
ایمیل : mah28r@yahoo.com
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
Untitled
Untitled
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه