ادامه تاریخ تولد : ۱۱ اسفند ۱۳۳۳

- کارشناسی گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی دانشگاه هنر


- 1358 کار آزاد در زمینه گرافیک و نقاشی و تصویرگری کتاب‌های کودکان


- تدریس طراحی تحلیلی دانشگاه آزاد


- داوری چند دوره نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک، جشنواره کتاب‌های درسی، نقاشی‌های کودکان نشر نقره، سازمان ترافیک و نمایشگاه نقاشی مربیان کودک خانه کودک و نوجوان اصفهان


- شرکت در 26 نمایشگاه نقاشی، گرافیک، تصویرگری کتاب کودک به صورت انفرادی و جمعی


- تصویرگری بیش از 40 عنوان کتاب کودک و نوجوانان از سال 1360 تاکنون

ایمیل : nb_shahdadi@yahoo.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه