ادامه
کارشناس نقاشی، دانشگاه سوره تهران


کارشناس ارشد تصویرسازی، دانشگاه آزاد تهران


------------------------------------------------------ 
 کتاب دخترک، ماهی، تنهایی، احمد رضا احمدی، چاپ و نشر نظر


 کتاب خرگوش سفید، احمد رضا احمدی، نشر کتاب نیستان


 کتاب پیرمرد ماهیگیر و پرنده آه، مژگان کلهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب بازی اهریمن، نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


کتاب یک قاچ هندوانه، نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 


 کتاب احتیاط، خطر حمله موشها و دیگران...، سید علی شجاعی، کتاب نیستان


...نشانی : . تلفن همراه : 09122034651 ایمیل : nazdoneh.abbasi@gmail.com
.
.
.
.
.
.
.
.
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه