ادامه
عضو پیوسته انجمن تصویرگران ایران
مدیر گروه تصویرسازی دنیای عجیب و برگزاری بیش از 12 نمایشگاه سالیانه تصویرسازی گروه دنیای عجیب در طی 12 سال
وبسایت گروه دنیای عجیب :
www.wonderlandgroup.ir
تصویرگر کتاب . مجلات . روزنامه های کودک و نوجوان
تصویرگر کتاب های درسی مقطع اول دبستان
وبسایت من :
www.lidamotamed.com
اینستاگرام من :
lidamotamed
ایمیل من :
lidamtd@yahoo.com
وب سایت : http://www.lidamotamed.com
ایمیل : lidamtd@yahoo.com
.
.
.
.
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه