ادامه
کارشناسی گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا
کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشکده هنر های زیبا
تصویرگری بیش از 50 کتاب کودک
وب سایت : http://Instagram.com/shin.shin_illustrations
ایمیل : shirin_sheykhi@yahoo.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه