ادامه

مربی نقاشی و سفال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تصویرسازی برای کیهان بچه ها، همشهری بچه ها، رشد نوآموز و...کتاب ها:
1-هدیه ای برای خدا، انتشارات قو
2-داستانهای شاهنامه (جلد1،2،3)، انتشارات پرپرواز
3-5جلد از مجموعه "کتاب همراه عضو"، انتشارات سازمان دانش آموزی
4-جوجه های قارقارو، در دست چاپ


ایمیل : atefefotouhi@yahoo.com
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه