ادامه تاریخ تولد : ۰۴ دى ۱۳۶۸
کارشناسی ارشد تصویرسازی - هنرهای زیبا دانشگاه تهران
شرکت در نمایشگاه های تصویرسازی در انگلستان، ژاپن، کره، ایران، اکراین، امارات و ایتالیا.
برنده جایزه های بین المللی تصویرگری از جمله:
موزه کتاب های تصویری اوشیما- ژاپن 2015، قلم طلایی -بلگراد 2013، کنکور نامی -کره 2013،2015،2017 ، Worldwide -بریتانیا 2015، فجر- ایران2016 و شارجه-امارات 2014،2015،2016.
ایمیل : reza.dalvand68@gmail.com
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه